Gebruiksrechten opdracht fotografie

Gebruiksrechten opdracht fotografie

Gebruiksrechten van opdracht fotografie komen de fotograaf (Wilmar Dik) en opdrachtgever samen overeen. Het auteursrecht van foto’s die gemaakt zijn door een freelance fotograaf in opdracht berust automatisch bij de freelance fotograaf. Dat wil zeggen dat het eigendom van de foto’s van de fotograaf is en dat de opdrachtgever een licentie wordt verleend voor het gebruik van de foto’s. Op deze pagina lees je wat die licentie precies in houdt.

Wat mag wel?

Ik werk royalty free vanuit de overtuiging dat het niet meer dan logisch is dat het werk dat ik voor een opdrachtgever maak, door die opdrachtgever zonder gedoe gebruikt mag worden. De opdrachtgever mag de foto’s dus zonder verdere vergoeding of tijdsbeperking voor elk doel gebruiken. Voorwaarde is wel dat de foto’s uitsluitend voor gebruik zijn in al de eigen media-uitingen van de opdrachtgever. Bijvoorbeeld online (website, social media), print (krant, magazine, boek, flyer) en fysiek (bedrijfsruimte, expositie).

Ook mogen de foto’s in een persbericht met betrekking tot de opdrachtgever worden meegestuurd. In dat geval mag de foto zonder verdere vergoeding aan mij of toestemming van mij door de betreffende pers worden gepubliceerd, mits de foto in de context van het persbericht wordt gebruikt. Het is niet de bedoeling dat de persorganisatie de foto gebruikt voor een ander doel dan het persbericht. De opdrachtgever dient zich ervan te verzekeren dat de persorganisatie dezelfde beperkingen krijgt opgelegd als de opdrachtgever zelf met betrekking tot het gebruik van de foto’s.

Ik mag de foto’s gebruiken voor mijn portfolio’s ter promotie van mijn werk. Daarbij vermeld ik geen namen van personen.

Wat mag niet?

De opdrachtgever mag de foto’s niet doorleveren aan anderen. Als er een andere partij is dan de opdrachtgever die mijn foto’s graag wil gebruiken, dan kan deze partij met mij contact opnemen. Ik zal dan een schappelijk aanbod doen voor de foto’s. Uiteraard lever ik zelf de foto’s zonder toestemming van de opdrachtgever niet door aan andere partijen.

Een voorbeeld: als ik foto’s maak van een congres, dan mag de opdrachtgever de foto’s gebruiken. Andere mogelijke belanghebbenden van de foto’s, bijvoorbeeld een standhouder tijdens het congres, een spreker of deelnemer die op de foto staat, of de sponsoren van het congres, mogen niet zonder meer de foto’s zelf gebruiken. Als die partijen de foto’s willen gebruiken, dan hebben ze daarvoor toestemming nodig van de opdrachtgever en van mij. Zij kunnen dan met mij contact opnemen over welke vergoeding daartegenover staat. We kunnen ook vooraf afspreken welke derde partijen de foto’s mogen gebruiken.

Gebruik van derden bij opdrachtfotografie

Als er andere partijen zijn die graag ook gebruik maken van de foto’s die ik in opdracht ga maken dan kan dat. Dit kan op twee manieren.

Voorafgaand aan de fotoshoot

Als een partij mee wil doen met het geven van de opdracht aan mij dan vraag ik +25% extra per gebruiker. Op deze manier samen gebruik maken van mijn foto’s kan alleen als ik voorafgaand aan de fotoshoot de bedrijfsgegevens ontvang van de partijen die mee willen doen. De factuur gaat alleen naar de initiële opdrachtgever. Die is vrij om eventueel een deel door te factureren. Als er veel extra gebruikers zijn dan kunnen we daar andere afspraken over maken.

Achteraf

Als je liever eerst wil afwachten hoe de foto’s van een fotoshoot worden, dan kan dat ook. Ik kan dan een factuur voor het gebruik van beelden achteraf sturen. In dit geval zal ik een gebruikerslicentie verlenen per foto. Dat kan overigens alleen als de opdrachtgever van de fotoshoot akkoord is met dat gebruik.

Toepassing van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor zover er geen andere afspraken zijn gemaakt. Wil je van deze voorwaarden afwijken, dan kunnen we daar onderling afspraken over maken. Die afspraken leg ik dan duidelijk vast in een offerte.

Op alle rechtsbetrekkingen van Reclamebeeld / Wilmar Dik zijn de Algemene Voorwaarden van de Dupho (Dutch Photographers) van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Rechtbank van Amsterdam onder nummer [66/2016]. Klik hier om de Algemene Voorwaarden als pdf te bekijken.

Blogs over auteursrechten op foto’s en teksten

Op deze website kun je ook blogs lezen over auteursrechten. Lees deze als je meer wil lezen over auteursrechten op fotografie. Een blog over mijn ervaringen met auteursrechten op teksten kun je hier lezen: Blog plagiaat: wat te doen als mensen je website teksten “lenen”?


Naamsvermelding bij een foto

Naamsvermelding bij een foto.

De maker van een foto verkrijgt recht op naamsvermelding bij het maken van een foto. Dit is een onderdeel uit de auteurswet. Ik begrijp heel goed dat als je een foto van mij gebruikt op een cover van een magazine, commercieel product of de homepage van jullie website, dat het niet mooi staat om op die plek ook de maker te vermelden. En dat hoeft ook niet. Als je foto’s van mij gebruikt op jullie website dan kun je 1 keer de bron vermelden in bijvoorbeeld de colofon – of andere passende plek.

Bronvermelding is volgens de wet in principe verplicht, maar er zijn uitzonderingen. In onderstaand schema staat duidelijk vermeldt wanneer dit wel en niet nodig is. Als ik voor jullie heb gefotografeerd en je wil die foto’s die ik in opdracht heb gemaakt gebruiken dan kun je mij als maker vermelden op verschillende manieren. Bijvoorbeeld: Fotograaf: Wilmar Dik, Foto: Wilmar Dik of Fotografie: reclamebeeld.nl.


gebruiksrechten opdracht fotografie en naamsvermelding bij foto

Auteursrechten op foto’s uitleg

In onderstaande animatiefilm van Platform Makers wordt goed uitgelegd hoe het auteursrecht werkt.

Hoe het zit met auteursrechten op foto’s kun je in onderstaand schema bekijken. De 10 geboden voor het auteursrecht op foto’s heb ik van Dupho ontvangen.

auteursrechten op foto

Reclamebeeld.nl is onderdeel van Wilmar Photography, K.v.k. te Den Haag, nummer 27334291

LinkedinfotograafDenHaag
bedrijfsfotograaf