Fair Pay tarieven voor fotografie – Praktijkinstrument tarifering fotografen in de culturele sector

de fotografie markt en Fair Pay binnen de culturele sector door fotograaf Wilmar Dik

Sinds mei 2023 wordt er gesproken over Fair Pay voor fotografen in de culturele sector. Dat wordt gedaan door mensen en organisaties uit het veld.

Ikzelf ben op uitnodiging van DuPho betrokken bij de ketentafel fotografie.

Ik ben een beroepsfotograaf sinds 2008. Sinds die tijd kan ik rondkomen van fotografie. Ik schrijf over fotografie omdat ik graag wil dat zoveel als mogelijk beroepsfotografen kunnen rondkomen van fotografie. Naast een aantal fotografen zijn ook werkgevers, intermediairs, vakopleidingen en archieven aanwezig bij deze overleggen. De deelnemerslijst kun je hier downloaden: https://fairpacct.nl/deelnemerslijst-ketentafel-fotografie/

FairPACCT helpt verschillende creatieve sectoren, zoals fotografie, ontwerpers, musici en archeologie om eerlijke betaling en werkomstandigheden te realiseren. FairPACCT wordt gesubsidieerd door de Rijksoverheid en valt onder Platform ACCT. Meer over Fair Pay binnen de fotografie kun je vinden op deze pagina: https://www.reclamebeeld.nl/fair-pay-tarieven-fotografie-praktijkinstrument-tarifering-fotografen-in-de-culturele-sector/


Wat is Fair Pay?

Fair Pay zorgt ervoor dat freelancers binnen de culturele sector normaal en eerlijk betaald worden voor opdrachten. Wat normaal is wordt per beroepsgroep bepaald. Pair Pay is geen gratis geld. Alle ketentafels kun je bekijken op https://fairpacct.nl/


Hoe Fair Pay binnen de fotografie?

Mensen die in de verschillende sectoren werken en hun opdrachtgevers komen per sector samen aan tafel. Ze bespreken samen knelpunten en komen met voorstellen voor betere arbeidsvoorwaarden. Ook maken ze praktische tools, zoals richtlijnen voor tarieven. Binnen de ketentafel fotografie worden de richtlijnen voor fotografen en opdrachtgevers binnen de gesubsidieerde culturele sector besproken. Op die manier kunnen we een eerlijke prijs bepalen voor fotografie. Deze tools worden gedeeld met de rest van de creatieve sector. Zodra deze gemaakt zijn zullen deze via diverse media (en op deze pagina) beschikbaar komen.


Welke fotografie?

De richtlijnen gelden voor foto’s die worden gebruikt voor communicatie, zoals op websites, in brochures of op sociale media door de culturele sector. Ze gelden niet voor foto’s die worden tentoongesteld als kunst.


Waarom Fair Pay?

Op de website van de rijksoverheid kun je dit lezen: “De positie van werkenden in de culturele en creatieve sector is zeer kwetsbaar, blijkt onder meer uit onderzoek van de SER en de Raad voor Cultuur. Staatssecretaris Uslu neemt maatregelen om dit te verbeteren. Een belangrijk onderdeel daarvan is eerlijke beloning voor mensen die werkzaam zijn in deze sector. In de komende BIS-periode, die loopt van 2025 t/m 2028, trekt staatssecretaris Uslu hier jaarlijks € 34,1 miljoen voor uit.”

In 2018 kon 38% van het werk als (foto) journalist, schrijver, fotograaf en/of illustrator/ontwerper (%) nauwelijks rondkomen (zie https://www.nvj.nl/sites/nvj/files/WEBVERSIE%20NVJ-Beeldboek-web.pdf ). Sindsdien zijn er nog eens 35 % aan fotografen bijgekomen, en is de markt ook nog eens verslechterd door corona en de behoorlijke inflatie de afgelopen jaren.

De rijksoverheid en veel provincies en gemeenten vinden eerlijke betaling voor fotografen belangrijk. Steeds vaker eisen ze dat opdrachtgevers de Fair Practice Code ondertekenen. Fair Pay is niet alleen een verplichting, maar ook een bewuste keuze. Meer over Fair Pay en de verplichting voor rijksgesubsidieerde culturele instelling kun je lezen op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/06/08/fair-pay-verplicht-voor-rijksgesubsidieerde-culturele-instellingen.

Zodra het praktijkinstrument tarifering fotografie beschikbaar is hoop ik dat de rijksoverheid zelf even in de spiegel kijkt. De afspraken die ze via de raamovereenkomst opdrachtfotografie tot en met 2026 hebben met gecontracteerde fotografen zijn namelijk niet bepaald Fair Pay. Zo is voor fotografen reistijd en beeldverwerking voor de overheid vrijwilligerswerk. Meer informatie over die aanbesteding en de huidige fotografie markt kun je in een eerder gepubliceerd artikel van mij vinden: https://www.reclamebeeld.nl/de-waarde-van-beeld-hoe-staat-de-fotografie-markt-ervoor/


Welke factoren bepalen de prijs?

De prijs van een foto-opdracht hangt af van verschillende factoren:

Werkzaamheden: Hoeveel tijd kost de opdracht in totaal? Denk aan de voorbereidingen, reistijd, het maken van de foto’s, de nabewerking en het aanleveren.

Ervaring: Hoe ervaren is de beroepsfotograaf?

Gebruik: Hoe wordt het werk van de fotograaf gebruikt?

Ik ben een voorstander van duidelijke tarieven. Hoe je een factuur wil opmaken moet je als ondernemer zelf weten. Maar mijn mening over factureren kun je hier lezen: https://www.reclamebeeld.nl/ondernemen-als-fotograaf-hoe-reken-jij-je-fotografie-dienst-af/ of op de website van NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten): https://www.nvj.nl/nieuws/hoe-maak-jij-fotograaf-factuur. Bij de NVJ ben ik vertegenwoordiger beleidsteam Werkvoorwaarden namens ledengroep NVF/Beeldmakers.


Naast de prijs is er ook auteursrecht

Fotografen behouden altijd het auteursrecht op hun werk. Opdrachtgevers moeten een vergoeding betalen voor het gebruik van de foto’s.


Tips voor fotografen en opdrachtgevers:

1 – Fotografen vraag een tarief dat Fair Pay of hoger is. Fair Pay is de ondergrens, zeker niet een streefbedrag.

2 – Maak duidelijke afspraken over de werkzaamheden, het gebruik van de foto’s en de tarieven.

3 – Zorg dat er een schriftelijke overeenkomst is.

4 – Zorg als culturele instelling dat je freelancers minimaal Fair Pay betaald. Stel een realistisch budget voor de inkoop van fotografie en doe als gesubsidieerde culturele instellen geen voorstellen die niet Fair Pay zijn.

Werken voor een kratje bier en een entreekaartje zijn verleden tijd. Mist er goed gehandhaafd kan worden.

Als je een leuk idee hebt, een opdracht wil bespreken, of tarieven of een offerte wil aanvragen – stuur dan even een email of bel mij. Tot snel!

Fair Pay fotografie culturele sector                                                                 
Reclamebeeld.nl                          info@reclamebeeld.nl                      06-51520360  

Van der Duynstraat 143

2515 NJ Den Haag
 • Bedrijfsfotograaf Den Haag
 • fotografie arbeidsmarkt werving personeel
 • foto personeelswerving
 • foto voor arbeidsmarkt communicatie
 • bedrijfsfotograaf airport
 • bedrijfsfotografie eindhoven airport
 • bedrijfsfotograaf fotos
 • bedrijfsfotoshoot 210901
 • fotografie voor bedrijf
 • bedrijfsfotografie fotoshoot
 • fotos op kantoor
 • bedrijfsfotoshoot Amsterdam
 • Bedrijfsfotografie groepsfoto
 • bedrijfsfotografie Den Haag
 • Bedrijfsfotografie bij klant
 • Bedrijfsfotografie bij klant IVA
 • foto Bedrijfsfotograaf
 • foto Bedrijfsfotograaf
 • Bedrijfsfotograaf foto
 • Bedrijfsfotograaf Den Haag
 • Bedrijfsfotograaf Den Haag
 • Bedrijfsfotograaf Den Haag
 • Den-Haag-bedrijfsfotograaf
 • persfoto Bedrijfsfotograaf in Den Haag
 • fotograaf-Den-Haag
 • bedrijfsfotograaf Den Haag
 • bedrijfsfotograaf Den Haag
 • 181019-SER-Hema-Wilmar-04
 • politiek-den-haag-fotograaf
 • groepsfoto Bedrijfsfotograaf in Den Haag
 • bedrijfsfotograaf Den Haag
 • politiek-fotograaf-event
 • groepsfoto Bedrijfsfotograaf in Den Haag
 • portretfotografie Bedrijfsfotograaf in Den Haag
 • Bedrijfsfotograaf in Den Haag
 • portret van burgemeester Krikke, Den Haag
 • Interieur, bedrijfsfotografie, Den Haag
 • 190517-Intrinsic-EU-3
 • 190517-Intrinsic-EU-1
 • portretfoto van bedrijfsfotograaf Den Haag
 • Bedrijfsfotograaf in Den Haag
 • 190619-Wilmar-008
 • Bedrijfsfotograaf Den Haag
 • 190627-30
 • bedrijfsfotograaf Den Haag portretfoto
 • Bedrijfsfotograaf in Den Haag
 • Bedrijfsfotograaf in Den Haag
 • werken-bij-website
 • Bedrijfsfotograaf Den Haag
 • Bedrijfsfotograaf Den Haag
 • arbeidsmarktcommunicatie-foto
 • 190318-TrueColors-068
 • 190325-TrueColors025
 • 181005-MarcelH-WilmarDik-09
 • photography-congres-den-haag
 • Hague-conferencephotographe
 • congresfotograaf-342
 • Den Haag congres politiek van fotograaf Den Haag
 • politiek-fotograaf
 • Den Haag congresfotografie van bedrijfsfotograaf Den Haag
 • fotografie-bij-ministerie-van
 • 181122-LetselSchade-078
 • Den Haag congresfotografie van bedrijfsfotograaf Den Haag
 • CBR
 • DenHaagfotografieVVV
 • werving personeel arbeidsmarkt
 • werving personeel airport